Notice: A session had already been started - ignoring session_start() in /home/khanganh/domains/khanganh.com.vn/public_html/counter/counter.php on line 2
TRUNG TÂM CHUẨN ĐOÁN TRỊ BỆNH TÔM CÁ KHANG ANH
NỘI DUNG CHI TIẾT

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia chọn tỉnh Tiền Giang để triển khai Dự án Phát triển mô hình cá + lúa trên nền đất ngập lũ, thời gian thực hiện trong 2 năm (2012 - 2013) với tổng kinh phí đầu tư 395 triệu đồng, 28 hộ nông dân tham gia trên diện tích 3 ha.

Trước mắt, trong năm đầu tiên, tỉnh Tiền Giang chọn 5 hộ dân với quy mô sản xuất 1 ha tại xã đầu nguồn vùng lũ Mỹ Trung (Cái Bè) để triển khai thí điểm, đúc kết kinh nghiệm nhân rộng. Các đối tượng nuôi thủy sản chính áp dụng trong mô hình cá + lúa gồm: Cá rô đồng, cá sặt rằn và cá mè vinh được nuôi bằng thức ăn viên công nghiệp phù hợp, mật độ thả nuôi 10 con/m² mặt nước.
Theo Trung tâm Khuyến nông khuyến ngư tỉnh, mục tiêu của mô hình nhằm chuyển giao kỹ thuật luân vụ cá + lúa mới mẻ cho bà con vùng khó khăn ổn định cuộc sống theo hướng "chung sống với lũ", khuyến khích người dân đa dạng cơ cấu cây trồng vật nuôi, giảm rủi ro trong quá trình sản xuất.
Theo Báo Ấp Bắc